זכויות סיעודיות

זכויות סיעוד מקנות לקשישים שנתונים במצב סיעודי גמלה, שירותים רפואיים וסוציאליים שיסייעו להם ולבני משפחתם בהתמודדות האישית ובמיוחד הכלכלית.

כיצד זכויות אלו באות לידי ביטוי דרך הגופים הרלוונטיים ומה חשוב לדעת לפני שדורשים אותן?

 

זכויות סיעוד בישראל

כל אדם מעוניין לחיות את חייו ברווחה ובכבוד, לשמור על הרגלי חייו ולקבל את מלוא הזכויות שנובעות ממצבו ומנסיבותיו.

מצב סיעודי עלול להתרחש בכל גיל ובמגוון רחב של נסיבות, אך הוא נחשב למאפיין בולט של האוכלוסייה המבוגרת מטעמים רפואיים שונים.

אם קרוב משפחתכם הוגדר תחת מצב סיעודי, הוא זכאי לקבלת זכויות סיעוד מסוימות שמכוחן ניתן להתמודד טוב יותר עם הוצאות הטיפול וההשגחה הנדרשות.

במאמר זה נסקור את הזכויות המתקבלות במישור הציבורי, מגופים כמו הביטוח הלאומי ומס הכנסה ואת אלו שמתקבלות במישור הפרטי כמו חברות הביטוח וקופות החולים.

 

מי מוגדר כחולה סיעודי?

במדינת ישראל, אדם סיעודי מוגדר כתשוש נפש הזקוק להשגחה קבועה כדי להימנע מפגיעה בו או באחרים (למשל חולה אלצהיימר), או לחילופין מי שאיננו מסוגל לשלוש מתוך שש פעולות בסיסיות ויומיומיות, או שזקוק לעזרה בביצוען.

להלן פעולות אלו, הנקראות ADL – Activities of Daily Living:

 • לקום ולשכב
 • להתלבש ולהתפשט
 • לאכול ולשתות
 • להתרחץ באופן עצמאי
 • להתנייד עצמאית
 • לשלוט בסוגרים

 

זכויות סיעוד במוסד לביטוח הלאומי

אדם סיעודי זכאי להגיש תביעה לגמלת סיעוד במוסד לביטוח הלאומי, ממנה מסופקים שירותים ומוצרים שונים לרבות שעות טיפול בבית, שירותי כביסה, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושעות לביקור במרכז לקשיש.

בנוסף, כל מקבלי הקצבה רשאים להמיר אותה לשעות טיפול סיעודי וגם בחלקה או במלואה בכסף, בהתאם לכמות שעות הסיעוד שהתקבלו על פי הרמה הסיעודית שנקבעה (קיימות 6 רמות).

זכויות סיעוד בהקשר הזה קובעות שניתן להמיר את הגמלה בכסף, כל עוד קיים עובד זר (בעל אשרת עבודה והיתר מרשות ההגירה כחוק) או מטפל סיעודי ישראלי המועסק לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע.

בתנאים מסוימים ניתן לאפשר לקרוב משפחתו של האדם הסיעודי לשמש כמטפלו, בכפוף להעסקתו בהתאם לכל תנאי החוק ובחוזה כתוב.

 

הקריטריונים לקבלת גמלת סיעוד בביטוח הלאומי

 • על התובעים להיות תושבי ישראל שהגיעו לגיל הפרישה
 • גמלת הסיעוד מבוססת על השכר שהתקבל מעבודה. להלן סכומי ההכנסה המזכים לשנת 2022:
מצב משפחתי גובה ההכנסה סוג הגמלה
יחיד עד 10,551 ₪ גמלה מלאה
יחיד 10,551-15,827 ₪ גמלה בשיעור 50%
יחיד מעל 15,827 ₪ אין זכאות לגמלת סיעוד
זוג עד 15,827 ₪ גמלה מלאה
זוג 15,827-23,740 ₪ גמלה בשיעור 50%
זוג מעל 23,740 ₪ אין זכאות לגמלת סיעוד

 

 • קיים צורך בעזרת הזולת בביצוע פעולות בסיסיות ויומיומיות הנכללות ברשימת מבחן ADL.
 • האדם הסיעודי מתגורר בביתו או בדיור מוגן.
 • אם המגורים הם במוסד סיעודי, הגמלה תינתן רק למי ששוהים במחלקה עצמאית או מחלקה לתשושי נפש בפיקוח וברישוי משרד הרווחה.
 • אשפוז חולה סיעודי בבית חולים כללי מספק גמלה לאורך 30 הימים הראשונים לאשפוז.
 • לא קיימת קצבה אחרת כמו גמלה ממשרד הביטחון, קצבת שירותים מיוחדים וכדומה.

 

זכויות סיעוד בקבלת הקצבה

תביעת סיעוד בביטוח הלאומי כאמור, תביא לשיבוץ האדם הסיעודי באחת מתוך שש רמות המציינות את מצבו הסיעודי.

רמה 1 היא הרמה הקלה ביותר ולכן מזכה בסכום הקצבה המינימלי, בעוד שרמה 6 היא החמורה ביותר ולכן מספקת את סכום הקצבה המקסימלי.

זכויות סיעוד שנובעות מהרמה הסיעודית, מעניקות קצבה ובה מכסת שעות טיפול מסוימת.

כל שעת טיפול שווה ל-256 שקלים בחודש, כאשר החל מרמת סיעוד 3 ניתן להמיר בכסף מכסת שעות מוגדלת, בכפוף לבדיקה ואישור של עובדת סוציאלית מהביטוח הלאומי. במקרה כזה, שעת הטיפול תהיה שווה 205 שקלים בחודש.

בטבלה הבאה תוכלו להתעדכן בזכויות, התנאים והקצבאות שקיימות בכל אחת מרמות הסיעוד:

רמת הסיעוד ניקוד במבחן ADL (מבחן תלות) שירותים סיעודיים סכום הקצבה בכסף
רמה 1 2.5-3 נקודות 5.5 שעות טיפול שבועיות.

ניתן להמיר את שעות הטיפול בכסף או ב-9 יחידות של שירותי סיעוד.

1,408 ₪.

ניתן לקבל את כל סכום הקצבה בכסף.

רמה 2 3.5-4.5 נקודות 10 שעות טיפול שבועיות.

ניתן להמיר עד 4 שעות טיפול בכסף או את כל שעות הטיפול ביחידות שירותי סיעוד.

2,049 ₪.
רמה 3 5-6 נקודות 17 שעות טיפול שבועיות (או 14 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות טיפול, או 6 שעות באישור עו"ס.

ניתן להמיר את חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

2,868 ₪ למטפל זר.

3,482 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 4 6.5-7 נקודות 21 שעות טיפול שבועיות (או 18 למעסיקי מטפל עובד זר). ניתן להמיר בכסף עד 4 שעות או 7 שעות באישור עו"ס.

ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

3,687 ₪ למטפל זר.

4,302 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 5 8-9 נקודות 26 שעות טיפול שבועיות (או 22 שעות למעסיקי מטפל זר). ניתן להמיר 4 שעות טיפול בכסף או 9 באישור עו"ס.

ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

4,506 ₪ למטפל זר.

5,326 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

רמה 6 9.5-10.5 נקודות 30 שעות טיפול שבועיות (או 26 למעסיקי עובד זר). ניתן להמיר עד 4 שעות בכסף או 10 שעות באישור עו"ס.

ניתן להמיר חלק משעות הטיפול או כולן ביחידות שירותי סיעוד.

5,326 ₪ למטפל זר.

6,146 ₪ למטפל ישראלי לרבות בן משפחה.

 

זכויות סיעוד במס הכנסה

בני זוג, הורים או ילדים לסיעודיים המתגוררים עמם או שנמצאים במוסד סיעודי רשאים לקבל זיכוי מס בסך 35% בשנה ועד לתקרה הקבועה בחוק (170,000 שקלים ליחיד או 272,000 שקלים לבני זוג).

ככל שהטבה זו לא מומשה בשנת מס שבה כבר נקבע מצבו הסיעודי של קרוב המשפחה, ניתן לדרוש החזר מס.

בנוסף, קשישים שמתגוררים בבית אבות ומשכירים את דירתם זכאים לפטור מס על חלק משכר הדירה.

 

זכויות סיעוד בביטוחי קופת החולים

הביטוחים הסיעודיים המשווקים בקופות החולים הם ביטוחים קבוצתיים המופעלים על ידי חברת ביטוח מסוימת (לכל קופה יש חברת ביטוח שזכתה במכרז של כמה שנים והיא המבטחת בפועל) ואינם כלולים בשירותי השב"ן.

הביטוח הסיעודי של קופת החולים מספק תנאים אחידים לכל המבוטחים, לרבות סכום הפיצוי ומשך הפיצוי.

כמבוטחי הקופה, קיימות זכויות סיעוד מסוימות כמו מעבר חופשי בין קופה לקופה ללא אובדן וותק, ללא צורך בהצהרת בריאות וחיתום רפואי וכן מתן פיצוי סיעודי למשך 60 חודשים בכל קופות החולים.

הפוליסה פועלת כך שהיא מתייקרת ככל שגיל המבוטח עולה.

 

זכויות סיעוד בביטוח הפרטי

אנשים שרכשו ביטוח סיעודי פרטי, זכאים לקבל פיצוי בעת מקרה הביטוח בהתאם לתנאים שנחתמו ונקבעו מראש בפוליסה.

אם מדובר בפוליסה מסוג "פיצוי", הרי שניתן לממש אותה גם במקביל למימוש הביטוח הסיעודי מקופת החולים.

 

שמים דגש על מלוא הזכויות שלכם

"בשיבה טובה" מקבוצת ד"ר אודי פרישמן, מתמחה בליווי למימוש כל הזכויות הסיעודיות המגיעות לכם תוך מציאת לבית אבות מתאים, על פי הצורך של ההורה ובני משפחתו.

אנו מסייעים למשפחות רבות שנתקלו בקשיים במימוש הזכויות ומעניקים לכל הפונים אלינו אוזן קשבת וסיוע מקצועי. טובתכם עומדת תמיד לנגד עינינו ואנו מתחייבים לפעול ככל יכולתנו על מנת לסייע בכל סוגיה.

ניווט לפי כותרות