רשלנות רפואית בגיל השלישי

רשלנות רפואית בגיל השלישי מתייחסת לחריגה או הפרה של חובת הזהירות הנדרשת מצד גורמים רפואיים שונים, שכתוצאה ממנה נגרם למטופל נזק.

אם זה קרה גם לכם או לקרובי משפחתכם – אתם לא לבד. בשיבה טובה מקבוצת ד"ר אודי פרישמן תעניק לכם אוזן קשבת, תמיכה וליווי עד למיצוי זכויותיכם המלאות בשל המקרה.

 

רשלנות רפואית בגיל מבוגר היא אתגר מורכב

אבחון רפואי שגוי, כשל בפענוח תוצאות הבדיקות, התעלמות מתלונות המטופל ואי הפנייתו לבדיקות נדרשות, מתן מינון תרופתי לקוי, פעולה רפואית שהתרחש בה מחדל – כל אלו ועוד תרחישים רבים עלולים להביא לכדי רשלנות רפואית בגיל השלישי.

רשלנות זו גורמת במקרים רבים לתחלואה קשה, לסבל רב ובמקרים חמורים גם למוות.

הגיל המבוגר מצוי בסיכון מוגבר לכשלים רפואיים, מה שמציב אותו בבעיה כפולה: הראשונה – חשיפתו להשלכות קשות כתוצאה מכל טעות או כשל מצד הגורמים הרפואיים המטפלים (לצורך העניין, גם טיפול פיזיותרפיה פשוט עלול להסב נזק בלתי הפיך).

הבעיה השנייה – פיצוי נמוך בהוכחת מקרה הרשלנות, גם בשל הגיל שמשמש כפקטור לקביעת הסכום (גיל צעיר יותר "נאלץ" לשנים רבות יותר של כאב וסבל, כמו גם לקיצור שנות העבודה או קיצור תוחלת החיים ולכן הפיצוי כלפיו יהיה גדול יותר) וגם בשל הסיכון הטבעי המוגבר של אוכלוסיית הקשישים, דבר שמערכת הבריאות והמשפט לוקחות בחשבון ולא רואות בכל מקרה כרשלנות.

שתי בעיות אלו מקשות על בני הגיל המבוגר ומשפחתם להתמודד עם כל סיטואציית רשלנות רפואית בגיל השלישי ולקבל פיצוי כספי הולם, המאפשר טיפול ושמירה על שגרת החיים הקיימת.

כדי להבין באילו מקרים תתאפשר התביעה ומהן ההוכחות הנדרשות לה, נפרט בהמשך המאמר את כל הטענות המשפטיות החשובות להחלטת הפיצוי.

 

הוכחת רשלנות רפואית בגיל השלישי וזהות הנתבע

דיני הרשלנות הרפואית משתייכים לדיני הנזיקין ומתבססים מהותית על חוק זכויות החולה.

תביעה שהוגשה בנושא מחויבת לביסוס של כמה טענות מרכזיות:

  • הוכחת הנזק שנגרם לתובע, כאשר ייתכנו כמה נזקים רפואיים (פיזיים ונפשיים) מאותו המקרה.
  • הוכחת התרשלות הרופא או הגורם הרפואי, כאשר לעתים מדובר במוסד הרפואי שבו בוצעה ההתרשלות ולעתים זהו איש צוות כמו אחות, פיזיותרפיסט, רוקח ועוד.
  • הוכחת הקשר הסיבתי בין ההתרשלות שבוצעה לנזקי התובע כתוצאה ממנה.

 

כתב התביעה חייב לכלול את כל המסמכים הרפואיים שמציינים הן את המצב הרפואי הקיים והן את השתלשלות המקרה כפי שתועד ברשומות הרפואיות.

חשוב לצרף גם חוות דעת רפואית ממומחה שמשתייך לתחום התביעה (למשל קרדיולוג, גסטרואונטרולוג וכד') ושיכול לשפוך אור על החריגה או הפרת הנהלים שגרמה רשלנות רפואית בגיל השלישי ותוסבר באופן שיסייע להכרעה המשפטית.

מומלץ שהתביעה על כל איסוף הרקע הרפואי, הפנייה למומחה לעריכת חוות הדעת והייצוג במעמד התביעה יתרחשו על ידי עורך דין מתאים.

 

הפיצוי האפשרי

שופט בית המשפט הוא זה שיכריע האם התרחשה רשלנות רפואית במקרה שלפניו ואם יקבע שכך היה, כעת הוא יידרש לבחון את כל הנזקים שנגרמו לתובע מפאת רשלנות רפואית בגיל השלישי.

הנזקים יכולים לכלול מגבלות תפקודיות שונות, פגיעה נפשית, קיצור תוחלת החיים ועוד. כל אלו יגיעו לכדי שיקלול (בהתאם לנוסחאות ודרכי תחשיב מתאימות לכל ראש נזק) שבו ייקבע סכום הפיצויים.

להלן ראשי הנזק האפשריים, שמכוחם יתקבל פיצוי כספי מהגורם הנתבע:

פיצוי בגין נזקי גוף – בכפוף לחוות הדעת הרפואית (ייתכן שבית המשפט ימנה מטעמו מומחה נוסף לחוות דעת רפואית שיכריע את הכף בין תובע ונתבע), הנזק שאובחן ידורג וזאת על פי שיעור הנכות הקבוע עבורו בתקנות הביטוח הלאומי.

אחוזי הנכות יתורגמו לשיעור פיצויים מסוים, שמביא בחשבון גם את גיל התובע. כאמור, ככל שהגיל צעיר יותר והנזקים צמיתים יותר, הפיצוי יהיה גבוה יותר.

פיצויים בגין הפסדי השתכרות – אם התובע עבד או שהייתה לו הכנסה שאבדה כתוצאה מהנזקים שנגרמו לו, פיצויים אלו יינתנו לכיסוי עבור כל התקופה שבה נמנעה ממנו אפשרות ההכנסה או היכולת לעבוד ולהתפרנס. פיצויים אלו יגדלו ככל שנפגעה ההכנסה לטווח הארוך.

פיצויים בגין הוצאות רפואיות – הנפגע נדרש להוצאות רפואיות שונות, לתרופות, אשפוזים, הסעה למרפאות, טיפולים ועזרים רפואיים שלא היה נדרש להוציא כלל, אלמלא הרשלנות הרפואית שנגרמה לו.

רכיב פיצויים זה משקלל את ההוצאות הרפואיות בעבר ובעתיד ביחס למקרה ובכפוף למסמכים שמעידים על הוצאות אלה.

פיצויים בגין כאב וסבל – רכיב כאב וסבל הוא רכיב "לא ממוני", כלומר שלא ניתן לכמת אותו והוא ניתן בהתאם לקביעה שיפוטית ועד לתקרה קבועה.

פיצויים בגין עזרת הזולת – תובע שנאלץ בעקבות הפגיעה והנזקים להסתייע במטפל או בבני משפחתו לביצוע פעולות יומיומיות שגרתיות כמו אכילה או התניידות, יוכל לקבל על כך פיצוי מתאים.

 

רשלנות רפואית כלפי חולים סיעודיים

מטופלים שנמצאים במצב סיעודי ומכוחו תלויים לחלוטין בעזרת אחרים, חשופים פי כמה וכמה לסיטואציות של רשלנות רפואית בגיל השלישי ולכן זקוקים להכרה מדויקת ומקצועית מאוד בכל נסיבותיהם.

כאן הנתבעים מגוונים יותר וכוללים אחים מוסמכים, סניטרים, רופאים גריאטריים, עובדים סוציאליים, רופאים מומחים, מטפלים סיעודיים ועוד.

כל תפקיד כרוך בהכשרה והסמכה משלו, כך שמתן טיפול שגרם לרשלנות ובהיעדר הסמכה מתאימה לביצוע הטיפול, ייתרו את הצורך בהוכחת הרשלנות ודי בהוכחת הנזקים בלבד לקבלת הפיצוי.

כמו כן, כל מקרה שבו האדם הסיעודי ו/או האפוטרופוס שלו לא קיבלו הסבר על הליך רפואי או טיפולי, על הסיכונים וההשלכות, סיכויי ההצלחה ותופעות הלוואי האמורים בו ולא נתנו אליו את הסכמתם, ניתן לקבל פיצוי ללא צורך בהוכחת הרשלנות.

 

כך תזהו רשלנות רפואית בגיל השלישי:

  • חבורות ופצעים, לרבות פצעי לחץ
  • תת תזונה, התייבשות או ירידה חריגה ולא מוסברת במשקל
  • שינויים קיצוניים בהתנהגות כמו הסתגרות, פחד או עצבנות
  • היגיינה ירודה או סביבה שמעידה על הזנחה כמו חוסר סטריליות, תאורה לא תקינה, אמצים לא נאותים לטיפול או התניידות
  • אינטראקציה חשודה מול הצוות במפגש עם המטופל

 

אם הבחנתם באחד הסימנים, יש לפנות לגורם המטפל באדם הסיעודי ולהצביע על מה שאיננו תקין.

תוכלו ליצור איתנו קשר ולברר כיצד לפעול אם קיים חשד לרשלנות ולקבל מאיתנו ליווי ותמיכה מקצועיים ושוטפים בנוגע לזכויות הסיעודיות הנובעות מהמקרה.

 

ניווט לפי כותרות