כמה עולה ביטוח סיעודי?

לביטוחים הסיעודיים הפרטיים והקבוצתיים יש יתרונות וחסרונות, חלקם נוגעים גם לשאלת המחיר. אז כמה עולה ביטוח סיעודי ומה מקבלים מכל סוג ביטוח במסגרתו?

 

הצטרפות לביטוח סיעודי

הביטוח הסיעודי הוא פוליסה שנערכת מול חברת ביטוח מסוימת, במסגרתו המבוטח משלם סכום חודשי כלשהו ומקבל תמורתו התחייבות לכך שחברת הביטוח תממן את הטיפול בו ככל שייקלע למצב סיעודי.

 

מיהו החולה הסיעודי?

אדם שלא מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות בסיסיות ויומיומיות, נחשב לסיעודי. מהן אותן פעולות? החוק בישראל קובע שש פעולות שגרתיות, שהמצב הסיעודי מהווה חוסר יכולת לבצע לפחות שלוש מתוכן:

  • שכיבה וקימה
  • התלבשות
  • רחצה
  • אכילה ושתייה
  • התניידות
  • שליטה בסוגרים.

הגדרה נוספת למצב הסיעודי נובעת מהיותו של אדם "תשוש נפש", הזקוק להשגחה לאורך רוב שעות היממה או בכל היממה, לטובת שמירה על בטחונו האישי ו/או בטחון הסביבה.

 

כמה עולה ביטוח סיעודי בביטוח הלאומי?

למעשה, אנשים רבים תוהים כמה עולה ביטוח סיעודי לטובת הצטרפות לפוליסה פרטית, אך חשוב שיביאו בחשבון גם את המענה (החלקי, יש לציין) שניתן דרך קצבאות הסיעוד בביטוח הלאומי.

אדם שהוגדר כסיעודי בביטוח הלאומי ועונה על הקריטריונים לזכאות לקצבת הסיעוד, יקבל אחת משש רמות סיעוד בהתאם לחומרת מצבו. כל רמה קובעת את מכסת שעות הטיפול השבועית שהמבוטח זכאי לקבל, אותה ניתן להמיר בחלקה או במלואה בכסף ובשירותי סיעוד נוספים כמו כביסה, לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה וביקורים במרכז לקשיש.

באשר לשאלה כמה עולה ביטוח סיעודי, הרי שכל אדם בעל הכנסה חייבת זכאי לתבוע קצבת סיעוד וזאת עד לתקרת הכנסה האמורה בחוק.

יחד עם זאת, הקצבה המסופקת מהביטוח הלאומי עלולה שלא להספיק כשלעצמה ולכן מומלץ לכל אדם לרכוש בנוסף ביטוח סיעודי נפרד.

 

מחיר ביטוח סיעודי בחברת הביטוח

ההידרדרות של אדם לכדי מצב סיעודי איננה תמיד ניתנת לחיזוי, כך שכל משפחה עלולה למצוא את עצמה נאלצת לטיפול בחולה הסיעודי, כשמשאביה הכלכליים אינם יציבים ומספיקים בהכרח. מכיוון שהביטוח הלאומי מממן רק חלק ממכלול הטיפול הסיעודי הדרוש, מומלץ להצטרף לביטוח סיעודי פרטי שבו ניתן לקבוע מראש את תנאי הפוליסה ולשלם פרמיה מתאימה.

כיום רק קומץ מהמבטחות מציעות הצטרפות לפוליסות סיעודיות וזאת מפאת השינויים שחלו בשוק הביטוח בשנת 2019 והמעבר של עיקר הביטוחים הסיעודיים לידיהן של קופות החולים. אמנם ניתן למצוא מספר חברות ביטוח פרטיות שמציעות ביטוח סיעודי, אך הפרמיה עליו יקרה למדי.

יחד עם זאת, בשאלת העלות מול תועלת, מדובר בביטוח יעיל ואפקטיבי לזמן ממושך. ניתן ליצור את הביטוח למספר ממושך של שנים, לבצע בו התאמות לעניין התגמולים והתנאים המזכים, ליהנות משמירה על הזכויות גם בעת הפסקת התשלום על הפוליסה ולקבל תגמול משמעותי שמתווסף לזה של הביטוח הלאומי. החיסרון כאמור, הוא כאשר המבטחת דורשת פרמיה יקרה מאוד וככל שהיצע הביטוחים הללו בשוק הפרטי נמוך עד בלתי קיים.

 

כמה עולה ביטוח סיעודי בקופות החולים?

קופות החולים מציעות למבוטחיהן ביטוח סיעודי קבוצתי, כלומר אחיד ושרירותי, שלא ניתן לבצע בו התאמות אישיות. מאחורי הקופה עומדת חברת ביטוח גדולה המספקת את השירות, כאשר הן קופת החולים והן המבטחת מחויבות לחוקים נוקשים וקפדניים האמורים בחוק.

חוקים אלו קובעים את היקף התגמולים המשולם לכל מבוטח בעת הפיכתו לסיעודי וכן את תנאי הפוליסות עצמן. התגמולים משולמים למשך 5 שנים ברציפות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח (ככל שגיל ההצטרפות מאוחר יותר – התגמול יפחת) ועל פי המקום בו שוהה החולה הסיעודי (שוהים במוסד סיעודי זכאים לתשלום גבוה יותר).

פוליסה סיעודית אחידה מספקת מעבר חופשי מקופה לקופה, כך שניתן להצטרף לביטוח הסיעודי בכל קופה ללא תנאי וללא מילוי של הצהרת בריאות ותהליך חיתום. יחד עם זאת, תקופת הביטוח מוגבלת והתנאים עשויים להשתנות גם מבחינת סכום הביטוח שעולה ממילא עם הגיל. בשל דמי הביטוח הנמוכים יחסית, מומלץ ברוב המקרים להשתמש בכיסוי המסופק רק כרובד ראשוני ובסיסי.

 

הבדלים בין הביטוח הפרטי לקבוצתי

ביטוח סיעודי פרטי מאפשר לבחור ולהתאים את הפוליסה מתוך מגוון תוכניות ביטוח, לקבוע את סכום התגמולים, את תקופת ההמתנה ואת תקופת התשלום. דמי הפרמיה יישארו קבועים וכך גם כל תנאי הפוליסה והיא תינתן למימוש גם אם התשלומים עבורה הופסקו בשלב כלשהו (בהתאם לצבירת הזכויות הקיימת עד לתשלום האחרון).

מבחינה עקרונית, גם כאן חל כלל אצבע שלפיו הצטרפות בגיל צעיר יותר לביטוח תביא לתשלום פרמיה נמוכה יותר. לעומת הביטוח הסיעודי בקופות החולים, כאן התשלום לא יתעדכן עם הגיל ויישאר כפי שהיה מיומו הראשון. מומלץ לבחור בפוליסה מסוג פיצוי, המשולמת מבלי שיהיה צורך להוכיח הוצאות בפועל.

כמה עולה ביטוח סיעודי בכל אחת מהאפשרויות? הביטוח הסיעודי בקופת החולים זול משמעותית בהשוואה לביטוח הפרטי. יחד עם זאת, התשלום נובע גם מתקופות הפיצוי וההמתנה, ערכי הסילוק ועוד. ההמלצה היא להחזיק בכל מקרה הן בביטוח פרטי והן בביטוח קבוצתי, כדי שתסופק הגנה סיעודית מקיפה ומלאה לפרק זמן ארוך.

 

ביטוחי קופות החולים: השוואה מעודכנת ל-2022

ביטוחים תמיד מומלץ להשוות וכך גם בביטוח הסיעודי הקבוצתי, שעומד בכללים אחידים בכל קופות החולים ולכן התחרותיות היחידה ביניהן היא ביחס לשירות והמחיר. אז כמה עולה ביטוח סיעודי? לפניכם התעריפים המלאים של קופות החולים לשנת 2022:

מאוחדת מכבי כללית לאומית

 

0-17

 

ללא עלות ללא עלות (עד גיל 18 כולל)

 

18-20

 

7.38 8.06 11.10 (מגיל 19) 8.63
21-25 13.49

 

8.06 11.10 8.63
26-30

 

18.17 11.18 12.14 13.24
31-35

 

38.10 29.74 29.66 28.89
36-40

 

57.63 41.15 43.46 44.45

 

41-45 65.94

 

49.41 50.83 54.26
46-50 114.94

 

90.34 89.94 94.10
51-55 137.57

 

117.26 114.53 124.14
56-60 161.98

 

139.43 130.61 147.75
61-65 187.63

 

165.32 156.75 172.33
66-70 222.20

 

202.61 191.61 202.48
71-75 248.06

 

232.52 221.99 225.26
76-80 261.04

 

250.56 237.66 239.58
81 ומעלה 265.50

 

256.49 245.34 239.58

 

  • התעריפים צמודים למדד המחירים ויתעדכנו בהתאם.

 

בשורה התחתונה:

ראינו שעלויות הביטוח הסיעודי מטפסות מעלה בהתאם לגיל, אך בתכנון מקדים ניתן יהיה ליצור כיסוי סיעודי יעיל הכולל הכנה לכל תרחיש, כולל בגיל המאוחר שנדרש לשלם יותר עבור הביטוח.

בנוסף, חשוב לזכור שמיצוי הזכויות הסיעודיות כמעט אף פעם איננו תם ונשלם דרך גורם אחד בלבד. למעשה, יכולים להיות מספר גורמים שניתן לקבל מהם זכויות ותגמולים לרבות חברות הביטוח, הביטוח הלאומי ובמקרים המתאימים גם מס הכנסה ומשרד האוצר (בכפוף למצב סיעודי המשלב אחוזי נכות וליקויי ראייה למשל).

 

מלווים אתכם למיצוי כל זכויות הסיעוד

אם נתקלתם בבעיה, בחומה בירוקרטית, סחבת, או שהסתבכתם עם הפרוצדורה, הליך התביעה ודרישת התגמולים, תוכלו לפנות אלינו ונסייע לכם ככל יכולתנו.

אתר בשיבה טובה הוקם כדי להגיש סיוע למשפחות שיקיריהן הפכו סיעודיים וכעת מבקשות למצות את הזכויות הקיימות בפוליסות השונות ולהתאים בית אבות סיעודי לצרכי הקשיש ולדרישות המשפחה עצמה. אנו מחזיקים בידע מקצועי עשיר ורב בנוגע למערכות הבריאות, החקיקה והתנאים בתחום הסיעוד ונוכל לעזור, לייעץ, לכוון וללוות אתכם עד להשלמת כל התהליכים הנדרשים. צרו עמנו קשר כבר עכשיו.

ניווט לפי כותרות