ביטוח סיעודי לכל החיים

ביטוח סיעודי נועד לממן שירותים סיעודיים להם עלול כל אדם להזדקק בשלב מסוים בחייו, במיוחד בגיל המבוגר. המשמעות ביצירת ביטוח סיעודי לכל החיים היא צבירה של זכויות מתאימות לעתיד, כך שאנשים בגיל הפנסיה והלאה יוכלו לממש את הביטוח שרכשו ולהתמודד טוב יותר מבחינה כלכלית. כיצד יוצרים ביטוח שכזה ומהם התנאים הקיימים עבורו?

 

ביטוח סיעודי בישראל על קצה המזלג

עד לשנת 2050 תעמוד אוכלוסיית הקשישים העולמית על שני מיליארד בני אדם – כרבע מאוכלוסיית העולם (שתעמוד עד אז על 9.2 מיליארד בני אדם). אלו ההערכות שנקבעו על ידי האו"ם עוד בשנת 2007 והן מעסיקות מאז רבות את ענף הביטוחים, ייתכן שהמסמך הזה לבדו, אף היה הגפרור שהצית את הדחף של חברות הביטוח לסגור את שעריהן בפני מבוטחים סיעודיים חדשים תוך עשור.

כיום כל מי שברשותו ביטוח סיעודי שנרכש בעבר (עד לביטול האפשרות לעשות זאת מצד חברות הביטוח לאורך העשור הקודם), הרי שנהנה מפוליסת ביטוח סיעודי לכל החיים. בפועל, ביטוח זה ממשיך לצבור זכויות גם אם הופסק התשלום לגביו וחברת הביטוח תתבקש להפעיל אותו כחוק במקרה של תביעה.

מי שטרם יצר לעצמו ביטוח סיעודי לכל החיים ומעוניין לעשות זאת, יוכל לפנות כיום לחלופה הקיימת שבקופות החולים, או להצטמצם למבחר צר ומוגבל שקיים כיום בשוק הביטוח הפרטי (חברת "הראל" למשל, פתחה מחדש את שעריה למבוטחים סיעודיים חדשים לפי שעה).

 

ביטוח סיעודי לכל החיים דרך הביטוח הלאומי

ניתן לראות גם במוסד לביטוח הלאומי כמקום שמספק ביטוח סיעודי לכל החיים. למעשה, כל אדם שמשלם כחוק את דמי הביטוח מתוך ההכנסה החייבת, רשאי לקבל קצבת סיעוד המכילה שעות טיפול ושירותי סיעוד נוספים בהתאם לרמת הסיעוד שתואמת את מצבו התפקודי.

זוהי קצבה שהזכאות לה נוצרת שלא דרך פעולות יזומות מצד מבוטחים, אך שהתנאים לקבלתה נובעים מקריטריונים ברורים ומוגדרים בנוגע לתקרת השכר המזכה, עמידה בפרמטרים להגדרת מצב סיעודי וניקוד מתאים במבחן התלות (מבחן ADL).

כמובן שאת קצבת הסיעוד ניתן לקבל במקביל למימוש הביטוח הסיעודי הפרטי או זה של קופת החולים, כך שהוא צפוי להגדיל את סכום הקצבה החודשי ולאפשר לקשיש ובני משפחתו להתמודד בצורה מוצלחת ויעילה יותר עם השגרה החדשה. למעשה, ביטוח סיעודי לכל החיים מהווה את אחד מסוגי הביטוחים היחידים שמהם ניתן לקבל כפל ביטוח על פי חוק.

 

ביטוח סיעודי לכל החיים בחברת הביטוח הפרטית

מלבד האפשרות להצטרף לפוליסת ביטוח סיעודי באופן פרטי, קיימת גם האפשרות להרחיב את הכיסוי המסופק עם הזמן. כיום אנשים סיעודיים חיים למשך שנים רבות יותר ומכיוון שהביטוח עצמו מוגבל בזמן, עלול להתרחש מצב שבו לא קיים מימון פעיל לטובת שירותי הסיעוד.

לכן אם הביטוח הסיעודי כבר נוצר, ניתן להרחיב אותו. למעשה, ביטוח סיעודי לכל החיים שנוצר ללא הגבלת זמן יוצר יתרונות גם בנוגע לערכי הסילוק של הפרמיה. הזכויות מהפוליסה נשמרות גם כאשר התשלומים על הביטוח נפסקים ולא תתרחש תקופת אכשרה, כך שמבוטח שהפעיל את הביטוח שברשותו, זכאי לקבל ממנו את התגמול הכספי מיד בסיום הזכאות לפיצוי מהביטוח הקודם.

בביטוחים סיעודיים פרטיים, הפרמיה שנקבעה לאורך כל חיי הפוליסה לא תשתנה לעולם. זאת להבדיל מפוליסה סיעודית בקופות החולים שבה הפרמיה מתייקרת עם הגיל. לכן אדם שרוצה לכלול תקופת זמן ארוכה יותר בפוליסה שברשותו, יודע מלכתחילה כמה בדיוק הוא צפוי להמשיך לשלם עליה.

 

ביטוח סיעודי לכל החיים בקופות החולים

מכבי, כללית, מאוחדת ולאומית מציעות לחבריהן לרכוש ביטוח סיעודי, שמוצע כיום כאלטרנטיבה הכמעט בלעדית לפוליסות הסיעודיות של חברות הביטוח שהופסקו זה מכבר. מאחורי כל קופת חולים עומדת מבטחת המשתייכת לאחת מחברות הביטוח הגדולות במשק והיא המספקת פוליסה אחידה לכל המצטרפים ואת מימושה בעת מקרה הביטוח.

למעשה, קופות החולים וחברות הביטוח שלהן מחויבות בתקנון רשמי וברור לעניין מכירת הביטוח הסיעודי, כך שההבדל בפועל בין ביטוח סיעודי לכל החיים בין קופות שונות הוא המחיר בלבד. יש לציין שהביטוחים הסיעודיים נמכרים שלא במסגרת שירותי השב"ן כך שהם אינם כלולים בסל הבריאות וההצטרפות אליהם נובעת מיוזמתו האישית של כל מבוטח.

למרות שכאן לא ניתן ליצור התאמה אישית של הפוליסה לצרכי המבוטח, גם לא להחליט באופן חד צדדי על הרחבת הביטוח לתקופת זמן בלתי מוגבלת, לביטוחים הסיעודיים של קופות החולים יש בכל זאת כמה וכמה יתרונות.

היתרון הראשון הוא היכולת להצטרף לביטוח ללא תנאי קבלה. קופת החולים מוכרחה למכור את הביטוח הסיעודי לכל דורש. יתרון נוסף הוא היכולת לעבור בין הקופות מבלי לפגוע בזכויות שכבר נוצרו כלפי הביטוח הקיים, כך שהמעבר ינוהל בצורה מהירה על ידי טופס ניוד פשוט.

גם סוגיית המחיר הופכת את הביטוח הסיעודי לנגיש יותר עבור הציבור. בעוד שהפוליסות הסיעודיות היו נתונות עד לאחרונה לשיקול דעתן של חברות פרטיות, פוליסות קופת החולים נמכרות במחירים נמוכים יחסית, כאשר מבוטחים מגיל 3-17 יכולים להצטרף בחינם והתשלום עבורם יתחיל רק בגיל 18. ככל שגיל ההצטרפות לביטוח הקבוצתי מוקדם יותר, כך התשלום יהיה נמוך יותר.

 

מה מוצע בהצטרפות לביטוח סיעודי בקופת החולים?

המבוטחים זכאים לתגמולי הביטוח בעת המקרה הסיעודי במשך 5 שנים רצופות. הסכום שיקבלו תלוי בגיל ההצטרפות לפוליסה (גיל הצטרפות מבוגר מביא לסכום יותר נמוך) ובמקום שבו המבוטח שוהה בזמן הפעלת הפוליסה (שהות במוסד סיעודי מזכה בסכום יותר גבוה). להלן טבלה המשקפת את מתווה התגמולים:

מגורי המבוטח

 

מבוטח שהצטרף עד גיל 49

 

מבוטח שהצטרף בגיל 50-59 מבוטח שהצטרף בגיל 60 ומעלה
בבית

 

5,500 ₪ לחודש 4,500 ₪ לחודש 3,500 ₪ לחודש
 

במוסד סיעודי

10,000 ₪ לחודש 6,500 ₪ לחודש 4,500 ₪ לחודש

 

האם מדובר בביטוח סיעודי לכל החיים? ובכן, לא. תקופת הביטוח מוגבלת בזמן ועם סיומה, ייתכן שינוי בתנאי הפוליסה שחשוב לבדוק ולוודא מבעוד מועד. בנוסף, לא מתרחשת כאן צבירה של זכויות, כך שמבוטח שיפסיק לשלם את הפרמיה לא יוכל לקבל גמלה במקרה שיהפוך לסיעודי. לפוליסה הבסיסית ניתן לרכוש כיסוי מורחב שיינתן למשך 10 שנים נוספות, כך שהמבוטח יקבל תשלום למשך 15 שנים במקום 5.

 

לסיכום:

ביטוח סיעודי לכל החיים הוא מוצר יקר ונדיר יחסית, מה שמצריך מהמבוטחים ובני משפחתם לגלות ערנות לשינויים המתרחשים בשוק הביטוח, לאלו שנובעים מתנאי הפוליסה ולבצע התאמות ככל שיידרש מתקופה לתקופה.

ניתן לרכוש ביטוח סיעודי פרטי נוסף לזה של קופות החולים ולקבל כפל ביטוחי כדי להגדיל את התגמולים. בנוסף, תביעת הביטוח הלאומי לקצבת סיעוד תעניק למבוטחים שירותי סיעוד מתאימים, כך שניתן יהיה לערוך תכנון מסודר של קבלת התגמולים ולשמור על שגרה יציבה ככל האפשר בקרב האדם הסיעודי.

בשיבה טובה מקבוצת ד"ר פרישמן עוזרת למשפחות רבות בתהליך מיצוי הזכויות הסיעודיות מול הגורמים המתאימים, לרבות מתן ייעוץ מקצועי ואיכותי ומענה לאתגרים מיוחדים כמו מורכבות בירוקרטית או סחבת שנגרמה בטיפול בתיק התביעה.

טובתכם עומדת תמיד לנגד עינינו ומתחייבים לעשות את הכל כדי לדאוג למיצוי זכויות יעיל ומהיר ככל האפשר, לרבות איתור והתאמת בית אבות מתאים בעת הצורך. פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות.

ניווט לפי כותרות